Arrangementer / workshop / seminar

Forhåndsbestilling
Pris på forespørsel
Alternativ 1: Seminar om reindriftssamenes historie, kultur og tradisjoner (varighet 2 timer) _________________________________________________ Alternativ 2: SAMISK HÅNDVERK Kurs i tradisjonell søm (varighet 3 timer) ___________________________________________________ Alternativ 3: "SAMISK TRADISJONELLMAT" - matlagingskurs (varighet 4 timer)
KN hos reinene2