Eksklusive tilbud


1. Fremføring av samisk tradisjonell joik og poesi i Siidaen - på forespørsel.

2. Bo hos en reindriftsfamilie i en periode- på forespørsel.

3. Opplev årets vakreste eventyr – vårflytting, hvor reindriftssamene flytter med flokken fra vinter- til sommerbeitet. - på forespørsel.

4. Reinslakting - kun tilgjengelig i perioder (grupper maks. 4 pers.). Pris ved forespørsel.

5. Ta en tur til reinflokken med reindriftssamene og opplev deres hverdag på fjellet. – på forespørsel.

NH 1